19Th2

Phân loại dây cáp vải cẩu hàng bản tròn

Phân loại dây cáp vải cẩu hàng bản tròn

Phân loại: có 2 loại dây cáp vải cẩu hàng bản tròn endless và loại 2 đầu mắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *